El ciutadà, a més del calendari astronòmic, està directament afectat per altres dos calendaris: 
El calendari laboral, on bàsicament regula els dies firats i festius que gaudeixen els treballadors i el calendari fiscal, que estableix les dates i períodes de compliment amb les diferents obligacions tributàries.

calendico1
calendico2