LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

ssico

El departament està compost per un advocat, graduat social i un assessor laboral amb dilatada experiència.
Gestionem i assessorem en el compliment de les obligacions empresarials en matèria laboral i de Seguretat Social,
entre elles les següents:

Així mateix i atès que el despatx compta amb especialistes en Dret Laboral, oferim serveis de caràcter més tècnic, com són:

 • Tràmits d’inscripció d’empresa i afiliació de treballadors en TGSS
 • Nòmines i liquidacions
 • Informes d’empresa i estudi de costos socials
 • Tràmits de Règim Especial de Treballadors Autònoms
 • Tràmits de Sistema Especial d’Empleats de la Llar
 • Tràmits de cotitzacions a la Seguretat Social
 • Tràmits de prestacions davant diferents
  (atur, jubilació, maternitat, paternitat … etc)
 • Confecció de contractes de treball mercantils
 • Tramitació de contractes
 • Tramitació de declaracions trimestrals i anual d’IRPF
 • Auditoria Soci Laboral
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Regulacions d’ocupació, acomiadaments
 • Defensa i assistència davant la jurisdicció social
 • Accidents i malaltia professional
 • Prevenció de riscos laborals