VEHICLES I TRÀMITS

vehiculostramitesico

La gestoria ofereix, des dels seus inicis, els següents serveis relacionats amb els vehicles; per fer-ho està connectada a una plataforma col·legial que permet, per exemple, la matriculació telemàtica en minuts.
Aquest departament ofereix els següents serveis:

  • Transferències
  • Matriculacions
  • Reformes
  • Targetes de transport
  • Altes i baixes de vehicles
  • Llibre de plaques
  • Duplicats
  • Tacògraf digital
  • Informes
  • Distintius ambientals
  • Recurs de sancions
  • Cancel·lació reserva de domini
  • Canvi NIE per DNI en el permís de conducció  
servicioinmobiliarioca