EQUIP GESTORIA TORRES

La Gestoria Torres té el seu origen a la Gestoria Domínguez fundada el 1965 pel Sr. Rudesindo Domínguez Moltó. Des de 1988 passa a ser dirigida per l’actual titular, el Sr. Francisco Torres Verdugo. Així doncs, són més de 50 anys de servei ininterromput als nostres clients, molts dels quals, encara ho continuen essent.
L’objectiu principal de la Gestoria Torres és que el nostre client no tingui problemes i, si els té, solucionar-los.

El client s’ha de dedicar únicament a la seva activitat, la gestió administrativa és cosa nostra.

Per aconseguir el nostre objectiu disposem d’un personal altament qualificat amb molts anys d’experiència, el qual ens permet oferir un assessorament integral, de manera que el nostre client sap que no està sol, que “estem de part seva”.